ماجرا از اين قرار است.... Trkcə↓                                                        

 

مردی که از قبل رفتار ...رانه با همسر  آمريکايي خود بنام بتي محمودی به شهرت جهاني در  ...ريت  دست يافته و اعمال  ...رانه اش  منبع الهام  يک کتاب پرفرش  و يک فيلم  پرفروشتر بوده است، هوس تازه ای به سرش زده است.  ايشان خواسته اند تا گوشه ای از شهرت بين المللي  خود را به کساني که سنخيتي با خود و امثال ايشان ندارند تقسيم کنند!

 

در تاريخ 11  آبانماه يعني چند روز پيش، اين شخصيت بزرگ که سالهاست به شهرت (برخي ميگويند بدنامي!) بين آلمللي  دست يافته سعي کرده است تا از کيسه صفاتي که در نظرگاه جهانيان کسب کرده گشاد دستي نموده و ترکها را مورد مرحمت  ...رانه  خود قرار دهد. از ميان جمعيت حاضر در سالن دانشگاه تربيت  معلم تهران قومي به دليل انتساب نسبي يا سببي به شخصيت جهاني مزبور به هيجان آمده و از حاتم بخشي ايشان در انتساب صفت خود به ديگران دفاع کرده اما قوم ديگر از حاضرين  به دليل مشقاتي که استاد مزبور و خانواده شان برای کسب اينهمه شهرت متحمل شده اند، از پذيرش الطاف بزرگ ...رانه ايشان امتناع کرده و همانا خود استاد را شايسته مرتبت ...ريت دانسته اند. الحق هم که درجات والای اين استاد در ...ريت به تاييد ملياردها تن از آحاد بشر در سراسر جهان رسيده و تاکنون مادر گيتي بياد ندارد که ...ريت به چنين درجه ای در چنين مقياس گسترده ای در 5  قاره  جهان به نمايش گذاشته شود. با اين حساب بايد واقعا ...ر بود تا ...ريت خود را که جهانيان ديده و تاييد کرده اند،  نديد!!! الحق که عحب ...ری!!!

....

گويا ترک صاحب ذوقي از حاضران در جلسه با اشاره به مرتبت شامخ ايشان در لژ جهاني ...ريت و مقايسه تصاوير فيلم بدون دخترم هرگز با موقعيت زنان در آذربايجان، ترکيه و ديگر جوامع ترک با استعانت از شاعر، سوآل شهريارانه ای از ايشان کرده و موجب غضب ...رکي وی شده است الا محموديا انصاف ميکن ...ر تويي يا من؟!

 

 

بيانيه  دانشجويان ترك دانشگاه تربيت معلم تهران

 

بنام خدا

 

دكتر علي شريعتي:  آنكس كه مسئول است و مسئول ساختن, نبايد ويران كردن را بياموزد

                                                      

در تاريخ 11/8/81 جلسه اي پيرامون نقد و بررسي فيلم ((بدون دخترم هرگز))با حضور (آقاي!)محمودي از طرف انجمن اسلامي 68 برگزار شد كه در آن شاهد اهانت به مليت ترك  از طرف شخص منتقد  بوديم مليتي كه تمام تاريخ ايران در همه دوره ها و مخصوصا جريان مشروطيت و مبارزه عليه رژيم پهلوي و جنگ تحميلي 8 ساله به آن افتخار كرده و مي كند. مليتي كه در جريان مشروطيت آزادي را براي كشور ايران به ارمغان آورد.

 

متاسفانه اين اهانت اولاً در زماني صورت گرفته است كه دم از گفتگوي تمدنها مي زنيم حال با اين اهانت ها هر چه بيشتر آتش برخورد ها شعله ور مي شود.

           

وثانيا اين اهانت  در محيطي صورت گرفته است كه همه انتظار فرهنگ و شعور و عقلانيت را از آنجا دارند و به قول امام خميني (ره) اگر دانشگاه اصلاح شود مملكت اصلاح ميشود و نيز با كمال شرم بعد از اهانت به اين ملت بزرگ شاهد كف زدن دانشجو نماهايي بوده ايم كه دم از فرهنگ و مدنيت مي زنند و با اين عكس العمل زشت بي فرهنگي خود را تائيد كرده اند .

           

و ثالثا اين جلسه وسخنراني توسط تشكلي صورت گرفته است كه نام مقدس اسلام را دارد, اسلامي كه به انسان به ديده انسان مي نگردد و كسي را بر ديگري جز تقوا ترجيح نمي دهد.

           

ما دانشجويان ترك اين عمل اهانت آميز ( آقاي !)محمودي و انجمن باصطلاح اسلامي 68 و دانشجويان بي فرهنگي كه با كف زدن، بي فرهنگي خود را اثبات كرده اند شديدا محكوم نموده و خواهان برخورد قانوني با عاملان اين قضيه هستيم.

 

من سنون تك داغا سالديم نفسي،

سنده قيتر، گويلره سال بوسسي،

بايقوشون دا دار اولماسين قفسي،

                                                 بوردا بير شير داردا قاليب باغيرير،

                                                 مروتسيز انسانلاري چاغيريــــــــر،

 

 

از طرف دانشجويان ترك دانشگاه تربيت معلم تهران

 

 

 

 بيانيه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تربيت معلم

                                                                                    

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشجويان و دانشگاهيان عزيز

روز شنبه 11/8/81 در جريان برگزاري مراسمي كه قاعدتاً ميبايست ضمن نمايش فيلم (( بدون دخترم هرگز)) به نقد و تفسير جهات ضد فرهنگي اين فيلم پرداخته مي شد توسط ميهمان مدعو دكتر محمودي توهين آشكار و ناپسندي به ملت ترك صورت گرفته كه متاسفانه با تشويق برخي از حاضران همراه شده است. اين امر وجدان بيدار جمعي از دانشجويان حاضر در جلسه را به شدت جريحه دار كرده و برخي از آنان را به حق وادار به عكس العمل نموده است. در اين جلسه متاسفانه تشكل  برگزار كننده نيز اقدامي كافي در جهت جلوگيري از ادامه برنامه به عمل نياورده و به همين دليل معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بدنبال اطلاع از واقعه تاسف بار مذكور به جهت مسئوليت قانوني خود بر اين باور است كه اين حركات خواسته يا نا خواسته در جهت اهداف استكبار براي تضعيف مليتها و ايجاد اختلاف و تضاد فرهنگي در بين ملت ها و كشورهاست و با فضاي سالم علمي و فرهنگي دانشگاه درتضاد مي باشد. حقيقتاً اين نوع برخورد با افراد و مليتها چيزي جز بقاياي تفكر جاهلي نبوده و مغاير با اصل كرامت انسان به عنوان آفريده مورد توجه خداوند متعال مي باشدو اگر فضاي فرهنگي دانشگاه درمورد چنين اهانت و كج انديشيها سكوت و يا كوتاهي كند بدون شك از شان فرهنگي و معنوي خود نزول كرده و شايسته انتقاد و نكوهش است .

 

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ضمن ابراز همدردي با كليه مليت ها و قوميت هايي كه قرباني اين تعصبات  بوده و هستند  برخورد لازم مي داند ضمن محكوم كردن حادثه مذكور اقدام برخي دانشجو نماها را كه با تشويق خود به اين جريان زشت دامن زده اند  نيز محكوم نمايد و بر خود فرض مي داند ضمن برخورد قانوني با عاملان اين ماجرا زمينه عذر خواهي فرد مذكور را فراهم آورده و همچنين از طريق قضايي و قانوني موضوع را پي گيري نمايد و از همه تشكلهاي دانشجويي انتظار دارد در اجراي برنامه ها ضمن توجه جدي به شان ومنزلت فرهنگي دانشگاه رعايت  حرمت وكرامت انسانها نهايت دقت را به كار برند تا از تكرار چنين حوادث ناپسندي جلوگيري بعمل آيد .

 

                                                                                         معاونت دانشجويي و فرهنگي

                                                                                     دانشگاه تربيت معلم

                             

 

 

 

İran Trklerinden "Trkler Eşektir" Diyen Mahmudi'ye Byk E,tiraz...

 


Trk Oyrencilerin Tehessunu

Sabah 12:30 da Tehranin Terbiyet Muellim Biliyurdunda, Tehranin butun Turk oyrencileri bir daha da Tehessun edecekler. Bu tehessunun illeti Duktur Mehmudunun Turklere etdigi tohin deyilmishdir. Bu biliyrdun sorumlulari gerek Turklerden baghish istesinler.

Ceryan beledir:
Dunen (Guz Ortasinin 11ci gunu) Tehranin Terbiyet Muellim Biliyurdunda bir yighinti varimish ki onda "Duktur Mehmudi", "Qizim olmasa, olmaz"( ѐ) filmine gore sohbet edirmish. Bu film Israyi lde duzelmishdir ve onda Iranin cema'eti ve ozellikde "Mehmudi" cenablarina(!) tohin olmushdur. Bu filmin gostermeyinden sonra Mehmudi, bu sozun cevabinda ki Turkiye olkesinde bu film tez, tez ekran olunur deyir ki:"Torkha Vaghean Kharand"(Gerchekde, Turkler eshshekdiler)!
Hemen, bu sozun cevabinda orada olan Turk Oyrenciler oz e'tirazlarin bildirirler ve deyirler gerek o axmaq duktur Turklerden baghishlamaq istesin; Ancaq o oz sozune israr edir ve bele olur ki tehennuc ve savashmaq choxalir. Turk Oyrenciler Biliyurdun bashqanindan isteyibler ki gerek Turklerden baghishlamaq istensin; Ama onlar hele de belli cevab vermemishler.
Buna gore butun Turk Oyrenciler ile Tehranin Turklerinden de'vet olunur, Sabah 12:30 da Tehranin Terbiyet Muellim Biliyurdunda(Khiyaban-e Mofatteh) bu tehessun de shirket etsinler ta bele chirkin ishleri ki iran adi ile gorunur, mehkum edilsin.

Tehranda yaşayan Trk Oyrenciler

 

 

 

www.danulduzu.com