ƏndişeNo Yayınevinin Kitap Satışı İnternet ilə

Gələn həftədən, ƏndişeNo YayınEvində olan bütün kitapların ittilaatı, DanUlduzu saytında yayılacaq.

Beləlik, Azərbaycan la İranın Kültürünə maraq göstərənlər, ən yeni Azərbaycana  görə yayılmış kitaplar ilə tanış olaraq, bir E-Mail göndərmək ilə, istədik kitaplarını alabiləcəklər. Burada gərək Yusuf Qovsi Fərzanə cənablarından təşəkkür edək ki belə bir yeni iş ilə muvafiqət etmişlər.

فروش کتابهای مربوط به آذربايجان توسط انتشارات انديشه نو در سايت دان اولدوزو

ازهفته آينده در سايت دان اولدوزو، ليست کليه کتابهای جديد منتشره در داخل و خارج ايران که در کتابفروشی انتشارات انديشه نو موجود مي باشد، منتشر خواهد شد. با توافق حاصل شده با مدير انتشارات انديشه نو، آقای يوسف قوسی فرزانه،  علاقمندان فرهنگ ايران و آذربايجان می توانند ضمن آشنايي با جديدترين کتب منتشره درباره آذربايجان، با فرستادن پست الکترونيک کتب دلخواه خود را سفارش داده و خريداری نمايند.

_________________________________________________________________From DanUlduzu  ___2003/03/09

İsfahan Biliyurdunda, Türk Öyrəncilərin Törəni

Bu həftə 4şənbə günü İsfahan Biliyurdunda bir şənlik törəni və habelə bir kültürəl oturum var idi. Bu törən çoxlu istiqbal ile qarşılandı. Bu törən 4saat çəkdi ki onun 2 saatını musiqi və qalanı danışıq ihtiva edirdi.


Bu törəndə Azərbaycanın kültür və mədəniyyəti iştirak edənlərə tanıtdırıldı. Bu Toplantı İsfahan biliyurdunun foq
bərnamə bölümü tərəfindən qurulmuşdur. Deməli dir çalışqan Türk Öyrıncilərin əməkdaşlığı alqışlamalı dır. İsfahan
Teknoloji Biliyurdu, Malik Əştər Teknoloji Biliyurdu, Tibb Elmlər Biliyurdu və İsfahanın başqa Azad Biliyurdların
Türk Öyrənciləri də bu törənə gəlmişdilər.
 


_________________________________________________________________From DanUlduzu (Türk Oğlu yetirdi) ___2003/02/20

دومين دوره کلاسهای زبان و ادبيات ترکی در دانشگاه صنعتی اصفهان

از روز پنجشنبه(17 بهمن) همين هفته دومين دوره کلاسهای زبان و ادبيات ترکی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهدشد. استاد اين دوره نيز، جناب آقای دکتر محمدزاده صديق خواهندبود. خاطر نشان می شود دوره قبلی اين کلاسها در زمستان 78 و بهار 79 برگزار شد، اما به دليل پاره ای مشکلات، دوره جديد اين کلاسها تشکيل نشده بود، که با تلاش دانشجويان فعال دانشگاه و نيز همکاری بيدريغ دکتر صديق و همچنين مساعدت مسؤولين فرهنگی دانشگاه، دوره دوم کلاسهای ادبيات ترکی هر دو هفته يکبار، روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 9:30 تا 12:30 در تالار 7 برگزار خواهدشد.

خبر قبلی

_______________________________________From DanUlduzu___2003/02/04

هشدار وزير اطلاعات نسبت به تضادهای قومی

"علی يونسی"، وزير اطلاعات ايران، با اشاره به احتمال وقوع جنگ آمريکا عليه عراق و به وجود آمدن آنچه وی شرايط خطرناک در منطقه ناميد، بر ايجاد وحدت ملی در ايران تاکيد کرد.  او گفت که آمريکايی ها برای مقابله با وحدت جهان اسلام، دامن زدن به جنگ های قومی و مذهبی را تدارک ديده اند و افزود که وزارت اطلاعات موفق شده که در يک سال گذشته بخش زيادی از آنچه وی "توطئه های دشمنان" در داخل ايران ناميد خنثی کند و اکنون نيز در حال همکاری با کشورهای منطقه در اين زمينه است. وی توضيح بيشتری در مورد اين "توطئه ها" يا چگونگی فاش شدن آنها توسط وزارت اطلاعات نداد.

آقای يونسی که در "سومين همايش فصلی خانه احزاب ايران" سخن می گفت، نسبت به وجود جريان های تندرو در کشور هشدار داد و از نمونه های اين تندروی را مطالب عنوان شده در برخی سايت های اينترنتی عنوان کرد و بدون اشاره به سايت خاصی، گفت که اين سايت ها به شايعه پراکنی عليه مقامات کشور اقدام می کنند که اين کار خطرناک است. وی ايجاد احزاب را راه تامين امنيت و وحدت ملی دانست و گفت: نبايد اجازه داد که احساسات قومی و محلی که در جای خود بسيار ارزشمند است، با منافع ملی در تضاد قرار گيرد، زيرا وجود "تضاد خطرناک" از سياست های دشمن است. وی تاکيد کرد که احزاب ملی احساسات قومی را تحت الشعاع قرار می دهد.

دان اولدوزو: اميدواريم نهضت فرهنگی ترکان ايرانی، ديگر مليتها و قوميتهای ايرانی تضادهای قومی  تلقی نشوند.
 

_______________________________________From ANA(Azerbaidjan News Agency , AzNews, ISNA)___2003/01/04

آخرين وضعيت دستگير شدگان اخير

دبير كميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان آخرين وضعيت دستگير شدگان اخير آذربايجان را تشريح كرد

مهندس سعيد نعيمي اعلام كرد : شش نفر از  دستگيرشدگان 21 آذر به نامهاي  اركين(جواد) موسوي، شهرام يوزباشي، يوروش(آيت ا... ) مهرعلي بيگلو، جليل مقدسي، عزيز پورولي و تيمور نصيري فرد هنوز آزاد نشده اند.اين در حاليست كه به گفته نعيمي آقايان اركين(جواد) موسوي، شهرام يوزباشي به علت عدم تامين وثيقه سنگين صادره در بازداشت بسر ميبرند و در مورد بقيه افراد نيز هنوز حكم يا قراري صادر نشده است.وي با اعتراض به دستگيري دو نفر ديگر از فعالان آذربايجاني به نامهاي حسين عليلو و حميد زماني خواستار آزادي آنها شد.

نعيمي يادآوري كرد كه به يمن برخورد تنگ نظرانه و غير دموكراتيك مطبوعات اصلاح طلب هموطنان فارسي زبان از دريافت خبر اين وقايع محروم شدند.وي در پايان با اشاره به وضعيت مهندس غلامرضا اماني اظهار اميدواري نمود كه با توجه به پايان دوسوم دوره محكوميت 5 ساله ايشان به زودي آزاد گردند.

خبر قبلی

__________________________________________From ANA(Azerbaidjan News Agency , AzNews)___2002/12/30

İsfahan da Şeyr Axşamı

İsfahan da Türkü dərgilər(bizim biliyurd da ikisi var, DanUlduzu və Qaşqayların Məzunu. İsfahan Biliyurdunda da Səhənd yayılır)  yayılmağına inansınız, gərək bunu qəbul edəsiniz, Səfəvilər abad edən yurd da, güclü Türk yazarlar və şayirlər var və varımış: MəmmədSadıq Nayibi, Cəfəri və ... şeyrlərini DanUlduzu da oxuyubsunuz.

Behzad Süleymanpurun dediyinə görə, Bunlar təzəlikdə Şeyr Axşamı qurmaqla yeni bir iş görmüşlər:

Dünən bizim sheyr axşamımız var idi. yeriniz boş! Nə qədər desəm qurtulmaz, axı onda ki 170 nəfərli bir yerdə görəsən ki ayrılığı oxurlar nə diyərsən? Əziz dildaş, dünən ki verliş də 170 nəfər isfahan , nəcəf abad, xümeyni shəhr, shahin shəhr, və başqa yerlərdən gəlmişidilər. bunların 11 nəfəri  sheyrlərini oxudular və 45dəqiqədə Riza rzigər kamança ilə onları sevindirdi. Daha indi itminanım var ki hər bərnaməmizdə 150 nəfərdən az olmayacaq. Bizim bu törənimiz top kimin IUT(İsfahan Teknoloji BiliYurdu) də səs salmış və dünən "kanun-e- ariya" da olan cələsədə diyirmişlər!

______________________________________________________________________________________2002/12/24

سالروز 21 آذر ، کنار مزار دکتر زهتابي در شبستر

طبق آخرين اخبار منتشرشده، اسامي اشخاصی که در مراسم سالروز 21 آذر در شبستر دستگير شده اند به شرح ذيل می باشد. ما هم اميدواريم که با چنين مراسمهای فرهنگی، به طور انفعالی عمل نشود و اين افراد بيش از اين در حبس نمانند:

1- سوناز سعادتمند 2- سريه محمدي 3- آرزو شاداحمدي 4- حميده فرخزاده 5- سئودا فرخزاده 6- سوناز نوري 7- ثريا صمدي 8- فيروز احمدي 9- بايرام اصغرزاده 10- شكرا... خاكپور 11- عليرضا صبري 12- آيت محمد جعفري 13- رضا بيگ زاده 14- شكور قهرمانلي 15- جلال شوكتي 16- نادر اؤلمز 17- مجيد يالقيز 18- علي سوري 19- يوسف شهاب نيا 20- بابك اكبري 21- نادر قارداش خان 22- شعبان سليمان زاده 23- سعيد بخشايش 24- نادر ميرزايي 25- اصغر بقچه چي 26- حميد نوري 27- آلتاي آغ بولوت 28- اوختاي زاهدي 29- ائلچين حاتمي 30- حسين محمدپور 31- تيمور نصيري فرد 32- رضا بي اوغلو33- علي علي 34- ايلقار جعفري 35- حميدرضا نوري 36- محمود فضلي 36- عليرضا مقدسي 37- حميدرضا نويد 38- علي خاكپور 39- ؟ علوي 40- آلتاي قورد آي 41- مهدي عيوضي 42- مهرداد كريمي 43- ييلماز ائلچي 44 اوختاي محمد خاني 45- اكبر سهرابي 46- اصغر ابراهيم نزاد47-  گوروش سينماز48- ياسر ملكيان 49-؟ بدلي 50 – ابراهيم مهاجر 51- بهنام نقي پور 52-كريم خليلي 53-موسي نيكپور 54- عليرضا اصلاني 55- احد مونسي 56-داريوش نوري زاده 57- نادر ميراني 58- دبير شهري 59- حميد پورولي 60- عزيز پورولي 61- هاشم اسماعيل زاده 62- بايرام اكبرزاده 63- مهدي عباسي 64- سعيد اكرمي قوشچي 65- حسن منتظمي 66- عزت حاجيزاده67 سعيد موغانلي 68- اركين(جواد) موسوي 69- شهرام يوزباشي 70- يوروش(آيت ا... ) مهرعلي بيگلو 71-جليل مقدسي

خبر بعدی

______________________________________________________________________________________

Türk RizaZade, öz Anayurdunu heç yana satmır

Son xəbərlərə görə, Türkiyə buna çalışır ki Hüsen RizaZadə iranın Türk qəhrəmanını 10 Milyon dolara öz tabe,i etsin. Amma Azərbaycanlı Türk, Hüsen RizaZadə ki iranı ən önəmli Türk olan ölkələrdən bilir, bu işi qəbul etməmişdir və buna maraqlıdır ki Atenin Uləmpik şampiyonunda da iranın bayrağıyla iftixar yaratsın.

Deməli dir, Ərdəbil də doğulmuş Hüsen RizaZadə, Dünyanın ən güclü adamı tanınır! Neyə ki o, 2000 Sidni Uləmpiki və 2002 Vərşov dünya kopasında, ən ağır qurupda, ən ağır daşları baş üstə qaldırmaq ilə yeni bir Rekord vurub və İranlı və dünyanın bütün Türklərinə çox önəmli bir iftixar qazanmışdır. YAŞASIN RİZAZADƏ.

______________________________________________________________________________________2002/12/10

Bir İl Geçdi!

Türk Öyrncisəl dərgilər, umud buna dır 1380ci ilin Güz Sonunun 15 və 16sini unudmamışsınız! O günlər iranın bütün Türkcə Öyrəncisəl dərgilərinin sorumlu müdürləri Türkcə Öyrəncisəl Dərgilərin Sinfi Dərnəkinin Əsasnaməsini təsvib etdilər. (Arıq bilimiçin Gedin Danudluzu 7yə !)

Duzdur ki o iş bir önəmli və taysız bir işidir, ancaq bu dərnək 3-4 dənə bəyaniyyə yaymaq dan sonra başqa güclü işlər ki görə bilərdi görməmiş. İnşalla bu dərnək sonsuz yaşayışının ikinci ilində keçmişdən güclü işlər görsün və yüksək nayiliyyətlərə yetişsin.

______________________________________________________________________________________

Bir Daha Düktür Düzgün ilə İsfahanın Türkləri!

Son xəbərlərə görə, İsfahan Teknoloji Biliyurdunun çalışqan öyrəncilərinin israrı sonuc veribdir; Elə ki Biliyurdun Öyrəncisəl, Kültürəl yardımcısı Düktür Rizayi və Kültürəl şovrası, Türk dil və ədəbiyyatı kilaslarının bir daha da qurulmğıyla  muvafiqət ediblər.

Başqa tərəfdən Düktür Düzgün İsfahan-Tehran yolunun get-gəl çətinliyin boyuna almışlar. Deməli dir 1378-79 öyrətim ilində Düktür Düzgün bu kilasları ilk dəfə olaraq, dolandırmışdılar. Yaşasın Qocaman Düktür Düzgün.

______________________________________________________________________________________

DanUlduzunun yeni Kadrı

Keçən yazın son ayında İsfahan Teknoloji Biliyurdunun Türk Oyrəncilərinin Dərnəki 50 nəfərin huzuri ilə quruldu. Bu toplum da Danulduzunun ilk sorumlu müdürü, bir səs almaq ilə belə qərar qoydu ki özü yeni sorumlu  müdürü seçsin. Bu arada, Dəyərli yazar və Şayir, Gənc öyrənci Behzad Süleymanpur bu siməti ohdəsinə aldı.Genəl ilgilər müdürü Mehran Rezqdeh və Aparıcı Müdür Davud Fəzli olcaqdır.

İnşalla ki yeni kadr Danulduzunun ışığnı artsın və Keçən Sorumlu Müdür Cəlal Kəsayi, Qabaqkı Aparıcı Müdür Məhəmməd Katib, və başqa zəhmət çəkənlər yoldaşlar; Sadiq Rəhimifərd, Mehdi Ləyaqi, Siyamək Behniafər, Hüsen Pirzad, Sasan Zəhhak, Məmməd təği Səttari və ... bu dərginin güclənməsinə keçmiş tək yardım göstərsinlər. Bunların hammısına başarılar diləyəirik.

______________________________________________________________________________________

Reports Edit From: J. Kasaei

AnaSehife

Copyright © 2001 [Danulduzu]. All rights reserved

http://www.danulduzu.20m.com; E-Mail: danulduzu@journalist.com